Nasza Kancelaria świadczy pomoc osobom fizycznym, które chciałyby złożyć wniosek o otwarcie postępowania w celu sądowego stwierdzenia upadłości konsumenckiej.

Zajmujemy się przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz problematyką formalności. Zapewniamy reprezentację w trakcie postępowania oraz pomoc i wsparcie w trakcie postępowania.


Oferujemy obsługę prawną z zakresu:

  • sporów sądowych z instytucjami, bankami oraz parabankami udzielającymi pożyczek;
  • ochrony dłużników w nienależycie prowadzonych postępowaniach;
  • przygotowaniu wniosków (w tym o ogłoszenie upadłości konsumenckiej);
  • powództwa przeciw egzekucyjnego;

Zapraszamy do kontaktu w formularzu lub adresem mailowym, aby umówić się na wizytę w naszej Kancelarii.