Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkich spraw karnych, w tym karno-skarbowych.

Reprezentujemy klientów w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, podczas każdego etapu postępowania karnego.


Oferujemy pomoc w sprawach, które dotyczą między innymi:

  • Tymczasowego aresztowania;
  • Zatrzymania;
  • warunkowego zawieszenia kary oraz przedterminowego zwolnienia;
  • przerw w odbywaniu kary;
  • odroczenia wykonania kary;
  • sporządzania kasacji do Sądu Najwyższego;