Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają indywidualnego podejścia. Wskazujemy możliwe rozwiązania oraz przeprowadzamy mediacje.

Pomagamy przejść przez ten etap począwszy od kontaktów z drugą stroną sporu, aż do zakończenia sporu sądowego.


Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • rozwodów;
  • separacji;
  • podziału majątku;
  • roszczeń alimentacyjnych;
  • ustaleń i zmian kontaktów z dzieckiem;
  • ograniczeń/pozbawienia władzy rodzicielskiej;
  • uznania, przysposobienia dziecka;
  • ubezwłasnowolnienia;